POMAGAMY OSZACOWAĆ,

SFINANSOWAĆ I WYBUDOWAĆ 

Fotowoltaika

Zmniejszenie rachunków za energię elektryczną, czy to w ogóle możliwe?

Z miesiąca na miesiąc każdy z nas płaci coraz większe rachunki za energię elektryczną. Wszelkie prognozy i przewidywania pokazują, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. Odpowiedzią na ten problem może być częściowe lub całkowite uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej z sieci w postaci lokalnego wytwarzania energii z instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna czyli taka mała ekologiczna elektrownia na dachu. Która nie tylko zapewni niezależność od zewnętrznych dostawców, ale również pozwoli zaoszczędzić Twoje pieniądze i środowisko.

Firma EIDOS dostarcza i doradza w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań instalacji fotowoltaicznej. Pomożemy w każdym kroku realizacji inwestycji zaczynając od dokładnej analizy możliwości posadowienia instalacji, przez wykonanie projektu i sprawdzenie parametrów instalacji po dopełnienie wszelkich formalności takich jak zgłoszenie podłączenia instalacji do Zakładu Energetycznego.

Wszystko co najistotniejsze dla przyszłego samodzielnego wytwórcy energii:

  1. Ile miejsca zajmie instalacja fotowoltaiczna?

Instalacje fotowoltaiczne w większości wypadków pokrywają całą dostępną, atrakcyjną pod względem posadowienia część dachu, dlatego należy określić czy planowana instalacja zmieści się na naszym dachu. Można to wyznaczyć w przybliżeniu z prostej zależności.

Planujemy naszą małą elektrownie o mocy 5 000 W
Powierzchnia standardowego modułu to około 1,7 m2
Moc standardowego modułu 280 W

Fotowoltaiczne równenia na powierzchnię dachu dla paneli o określonej mocy

  1. Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna?

Tak, jeżeli zostanie spełnione parę warunków. Po pierwsze instalacja musi być zaprojektowana przez doświadczonych projektantów mających na uwadze bezpieczeństwo użytkowania. Musi być wykonana przez firmę której pracownicy będą posiadali certyfikaty odnawialnych źródeł energii z zakresu fotowoltaiki. Same urządzenia posiadają szereg zabezpieczeń ustrzegających przed niebezpieczeństwem.

  1. Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Kluczowym tematem każdej inwestycji jest opłacalność, tak i w przypadku instalacji fotowoltaicznych ważne jest dokładne dobór instalacji w celu minimalizacji kosztów. Obecnie projekty do domków jednorodzinnych pokrywające całkowicie ich zapotrzebowanie mają okres zwrotu na poziomie 6- 8 lat. Należy wspomnieć, że renomowani producenci dają gwarancję na moc nawet do 25 lat.

  1. Kto to jest prosument?

Jest to taka osoba, która oprócz bycia konsumentem energii elektrycznej z sieci, produkuje sobie sama energię elektryczną w swojej małej przydomowej elektrowni fotowoltaicznej. Prosumenci to osoby fizyczne, w których grupie znajdują się przedsiębiorcy (ale tu uwaga, nie mogą oni wykorzystywać wyprodukowanej energii do celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), rolnicy, gminy, jednostki samorządu terytorialnego.

  1. Czy są jakieś dotacje na instalację fotowoltaiczną?

Dotację w przypadku instalacji fotowoltaicznych są możliwe tylko na szczeblu lokalnym, najczęściej takimi tematami zajmują się poszczególny gminy i miasta, gdzie najlepiej szukać informacji o aktualnych programach. Można również zasięgnąć informacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotację na fotowoltaikę inwestor może otrzymać na szczeblu regionalnym. Ogólnopolski program Prosument został zakończony, jego wydatkowanie jest przewidziane do 2019 r.

  1. Odliczenie kosztów instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego

Tak, od początku 2019 roku to jest możliwe, dzięki zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Uldze podatkowej podlegają głownie materiały związane z termomodernizacją, ale na liście znajdziemy również pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz właśnie instalacje fotowoltaiczną. Maksymalna kwota możliwa do odliczenia wynosi 53 tysiące zł.

O całą resztę możesz zapytać nas.

KONTAKT DO EIDOS

adres:
ul. Nowohucka 92A,
30-728 Kraków

telefon:
+48881500901

email:
biuro@eidos.krakow.pl

nr konta w ALIOR banku:
53 2490 0005 0000 4500 3603 2208

dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000518941

kapitał zakładowy: 20000,00 zł

NIP: 675-14-79-727

REGON: 122652716

adres:
ul. Nowohucka 92A,
30-728 Kraków

telefon:
+48881500901
+48124431850

email:
biuro@eidos.krakow.pl

nr konta w ALIOR banku:
53 2490 0005 0000 4500 3603 2208

dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000518941

kapitał zakładowy: 20000,00 zł

NIP: 675-14-79-727

REGON: 122652716

formularz kontaktowy

Zgoda (konieczna dla skorzystania z formularza kontaktowego):

3 + 14 =