POSZUKAMY OSZCZĘDNOŚCI ZA CIEBIE 

Wykonamy audyt = Poszukamy oszczędności za Ciebie

Przeprowadzanie audytu budynku, przedsiębiorstwa czy choćby instalacji fotowoltaicznej można traktować jako poszukiwania usprawnień, które mają przynieść oszczędności właścicielowi budynku, firmy czy słonecznej elektrowni.

W takim razie dla kogo jaki audyt?

Jesteś właścicielem tego typu budynku?

 1. Budynki jednorodzinne
 2. Budynki mieszkalne
 3. Budynki zamieszkania zbiorowego (dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, zakony, klasztory, plebanie)
 4. Budynki jednostek samorządu terytorialnego
 5. Budynek wielorodzinny (którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku)

W takim razie wykonamy dla Ciebie audyt energetyczny budynku specjalnie przygotowany pod poszczególne dofinansowania, które będą wsparciem finansowym planowanej inwestycji.

A na jakie wsparcie możesz liczyć będąc właścicielem tego typu budynków?

Rodzaj budynkuRodzaj wsparcia
Budynki jednorodzinneProgram Czyste Powietrze lub Ulga Termomodernizacyjna
Budynki mieszkalne
Budynki zamieszkania zbiorowego
Budynki jednostek samorządu terytorialnego
Premia Termomodernizacyjna

Pożyczka Na Efektywność Energetyczną (więcej poniżej)

Budynek wielorodzinnyPremia Remontowa

A może jesteś właścicielem przedsiębiorstwa?

W takim wypadku wykonamy dla Ciebie audyt efektywności energetycznej, poszukując jak największych oszczędności energii, które wprost przekładają się na oszczędności pieniędzy.

A pomocą finansową w przypadku tego typu przedsięwzięć będą białe certyfikaty, czyli świadectwo potwierdzające zaoszczędzenie energii na skutek zwiększenia efektywności energetycznej zakładu. W przypadku zaoszczędzenia energii powyżej 10 toe istnieje możliwość ubiegania się o białe certyfikaty.

1 toe=1 biały certyfikat

Są to również prawa majątkowe, będące przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

A może jesteś lub planujesz być właścicielem instalacji fotowoltaicznej?

Jeżeli chcesz być właścicielem, sprawdzimy czy będzie to dla Ciebie opłacalna inwestycja, analizując dokładnie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz dobierając odpowiednią moc instalacji.

Jeżeli posiadasz już instalację fotowoltaiczną, możemy przeprowadzić badania sprawdzając i analizując jej pracę.

Pożyczka Na Efektywność Energetyczną

Pożyczka w ramach poddziałania 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych

Dla kogo?

 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Towarzystwa budownictwa społecznego
 • Jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty (w zakresie budowy budynków komunalnych).

Co można zrobić?

 • Ocieplenie budynku,
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • Przebudowa systemów grzewczych, (wymiana źródła ciepła, modernizacja przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej),
 • Przebudowę systemów wentylacji, klimatyzacji oraz chłodzenia,
 • Zastosowanie automatyki pogodowej,
 • Zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 • Likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
 • Montaż mikrokogeneracji,
 • Wykorzystanie OZE w budynkach.

Parametry finansowe pożyczki

 • Pożyczka w formie inwestycyjnej wiąże się z obowiązkiem posiadania wkładu własnego w postaci 24% kosztu całości inwestycji.
 • Oprocentowanie pożyczki zależne jest od wartości osiągniętej oszczędności energii końcowej (według audytu energetycznego):
  • Oszczędność energii od 25% do 40% = oprocentowanie 0,5% w skali roku,
  • Oszczędność energii od 40% do 60% = oprocentowanie 0,25% w skali roku,
  • Oszczędność energii powyżej 60% = oprocentowanie 0,15% w skali roku.
 • Oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym.

Najważniejsze warunki udziału w projekcie

 • Preferowane będą budynki wykorzystujące OZE.
 • Preferowane będą projekty o zwiększeniu efektywności energetycznej powyżej 60%.
 • Projekty zwiększające efektywność poniżej 25% nie będą kwalifikowane.
 • Żeby móc brać udział w programie przed realizacją projektu należy wykonać audyt energetyczny.
 • Wartość pożyczki od 100 000 zł do 3 200 000 zł.
 • Okres finansowania od momentu uruchomienia pożyczki do 20 lat.

KONTAKT DO EIDOS

adres:
ul. Nowohucka 92A,
30-728 Kraków

telefon:
+48123070456

email:
biuro@eidos.krakow.pl

nr konta w ALIOR banku:
53 2490 0005 0000 4500 3603 2208

dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000518941

kapitał zakładowy: 20000,00 zł

NIP: 675-14-79-727

REGON: 122652716

adres:
ul. Nowohucka 92A,
30-728 Kraków

telefon:
+48881500901
+48124431850

email:
biuro@eidos.krakow.pl

nr konta w ALIOR banku:
53 2490 0005 0000 4500 3603 2208

dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000518941

kapitał zakładowy: 20000,00 zł

NIP: 675-14-79-727

REGON: 122652716

formularz kontaktowy

Zgoda (konieczna dla skorzystania z formularza kontaktowego):

7 + 10 =