Zmiany w programie Czyste Powietrze (oraz instrukcja jak skorzystać z programu)

W Polsce znaczna część budynków zmaga się z problem dotyczącym ubóstwa energetycznego inaczej mówiąc z energochłonnością domków jednorodzinnych. Oznacza to, że właściciele nie są w stanie pokryć kosztów ogrzewania budynku doprowadzając do niedogrzewania go. Odpowiedzią na ten problem, ma być rządowy program Czyste Powietrze, którego założenia przewidują wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Firma EIDOS może zagwarantować przejście z inwestorem całej procedury wzięcia udziału w tym programie wraz z wykonaniem szczegółowych obliczeń energetycznych budynku w celu określenia optymalnego wariantu termomodernizacyjnego. Poniżej zestawiono najważniejsze informacje dotyczące programu oraz jego zmian wprowadzonych 29 lipca 2019 (kolor niebieski).

Koszty Przedsięwzięcia

Możliwe jest dofinansowanie reszty kosztów kwalifikowanych na zasadzie pożyczki. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Dla budynków istniejących

1. Jeżeli istniejące źródło ciepła nie spełnia warunków technicznych programu- wymiana na takie, które ten warunek spełni.

2. Jeżeli istniejącej źródło ciepła spełnia warunki techniczne programu- zaświadczenie o spełnieniu warunków.

Dla budynków nowo budowanych

Montaż źródła ciepła, które będzie zgodne z warunkami technicznymi programu.

Wynika z tego, że nie można mieć samej termomodernizacji. Zawsze, w każdej modernizacji, musi zostać wymienione źródło ciepła.

Najpopularniejsze przedsięwzięcia

Do najpopularniejszych przedsięwzięć należą wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacje przegród zewnętrznych. Należy zaznaczyć, że wymagania stawiane źródłom ciepła są określone szczegółowo w warunkach technicznych programu, w programie priorytetowym w punkcie dotyczącym „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”. Najważniejsze jest to, że przed zmianą należy posiadać dokumentacje techniczną, w której będzie jasno określone, że nie ma możliwości lub jest to nieopłacalne, aby podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

W obecnej wersji programu doprecyzowano ważną kwestie dotyczącą źródeł ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kosztem kwalifikowanym nie będzie już wymiana źródła ciepła na potrzeby TYLKO przygotowania ciepłej wody użytkowej. Natomiast do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć źródło ciepła na potrzeby ogrzewania budynku oraz źródła dwufunkcyjne, przygotowujące ciepłą wodę użytkową oraz ciepło na potrzeby ogrzewania.

Drugim równie popularnym przedsięwzięciem jest termomodernizacja przegród zewnętrznych. W tym wypadku najważniejszym wymaganiem stawianym przez program jest spełnienie warunków technicznych WT2021 wszystkich termomodernizowaniach przegród.

Instrukcja krok po kroku czyli co zrobić, aby skutecznie i efektywnie skorzystać z programu Czyste Powietrze

Krok 1. Audyt energetyczny.

Krok 2. Wniosek o dofinansowanie.

Krok 3. Wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW.

Krok 4. Umowa o dofinansowanie.

Krok 5. Wniosek o płatności.

Uwaga: środki mogą być wypłacane w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

Krok 6. Przedsięwzięcie.

Działania należy zrealizować nie później niż 24 miesięcy  30 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku, a stare źródło ciepło zdemontować i zezłomować (dokument potwierdzający zezłomowanie).

Krok 7. Wizyta potwierdzająca wykonanie przedsięwzięcia (nawet do 3 lat),

Krok 8. Rozliczenie przedsięwzięcia.

Warto wiedzieć

  • Wszystkie źródła OZE nie podlegają dotacji, a tylko pożyczce preferencyjnej.
  • Zakres wykonywanych przedsięwzięć kwalifikowanych może być określony w audycie energetycznym budynku na życzenie inwestora (wykonanie audytu jest kosztem kwalifikowanym).
  • W przypadku zaświadczeń finansowych należy wspomnieć, że przychodem nie jest program 500+ oraz niektóre dotacje dla rolników.
  • Wymieniając źródło ciepła inwestor jest zobowiązany do zezłomowania „starego” źródła ciepła oraz kominka. W przypadku kominka istnieje możliwość pozostawienia go w budynku, po oświadczeniu, że pełni on tylko funkcję wystroju wnętrz.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej trzeba rozpatrywać zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
  • Ubiegając się o dotację, nie trzeba składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu.
  • Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu, dlatego też mogą one przyjmować wnioski o dofinansowania i dokonywać ich wstępnej weryfikacji.

Wyjaśnimy,, doradzimy, pomożemy. Zapraszamy do kontaktu.