Wsparcie dla pomp ciepła – nowy program „Moje Ciepło”

6 października 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił zakończenie naboru wniosków do trzeciej edycji programu „Mój Prąd”. W nieco ponad trzy miesiące został wyczerpany budżet w wysokości 534 milionów złotych. Pozwoliło to
na wsparcie 177 tysięcy Prosumentów, których wnioski wpłynęły przed zamknięciem naboru. Dynamika programu „Mój Prąd 3.0” pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się systemy wsparcia dla Prosumentów w ramach walki o czysty klimat.

Instalacje fotowoltaiczne w ostatnich latach zdobyły sympatię Prosumentów i coraz więcej osób decyduje się na montaż odnawialnego źródła energii w swoim domu. Dzięki temu odbiorca końcowy staje się wytwórcą energii i uzyskuje dużą dozę niezależności. Jednak jak wygląda sytuacja z ogrzewaniem budynków?

Obecnie około 70% domów jednorodzinnych w Polsce posiada kotły na paliwo stałe,
a większość z nich jest przestarzała i powoduje znaczną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Pokazuje to skalę problemu, z jakim należy się zmierzyć.

Dlatego czas na nowy program – „Moje ciepło” – zaproponowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu spopularyzowanie pomp ciepła oraz wsparcie Prosumentów w zakupie i montażu ekologicznego źródła ciepła.

Od razu nasuwa się odpowiedź, że taki program już istnieje – Czyste Powietrze i nie należy tworzyć zbędnego zamieszania poprzez powielanie tych samych założeń. Nic bardziej mylnego, nowy program ma być skierowany głównie do osób, które decydują się na budowę nowego domu.

Czyste Powietrze umożliwia jedynie wymianę starego źródła ciepła na nową pompę. Podsumowanie złożonych wniosków pokazuje, że wymiana następuje najczęściej na  kocioł gazowy kondensacyjny (40%), a dopiero na czwartym miejscu, z 15% pojawia się zakup
i montaż pompy ciepła. Można zatem założyć, że Moje Ciepło pozwoli na znaczny rozwój rynku pomp ciepła (głównie gruntowych i wodnych, które wymagają wykopów i są łatwiejsze w montażu w trakcie budowy domu niż po jej zakończeniu).

Pompy ciepła są coraz częściej wybieranym źródłem ciepła w Polsce, niestety nadal jest to dość kosztowna inwestycja i zostaje wybrana jedynie przez świadomych użytkowników, którzy decydują się na energooszczędne domy i ekologiczne rozwiązania.

Już podczas pisania projektu „Mój Prąd 3.0” pojawiały się przesłanki, że w ramach tego programu, będzie udzielone wsparcie na magazyny energii i pompy ciepła, jednak temat ucichł, a wsparciem objęto jedynie instalacje fotowoltaiczne. Stąd pomysł na powstanie programu Moje Ciepło z zachowaniem prostoty i szybkości ujętej w Moim Prądzie.

NFOŚiGW poinformował, że dotacja zostanie udzielona do 30% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wybranego rodzaju pompy), ale nie może być wyższa niż 21 tysięcy złotych. Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, dom będzie musiał spełniać nie tylko nowe warunki techniczne 2021, które są już bardzo wymagające, ale musi zbliżyć się stanem technicznym do domu pasywnego. Wyznacznikiem będzie wskaźnik EP (energii pierwotnej), który mówi o ilości energii nieodnawialnej wykorzystanej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u., w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Zgodnie z obecnymi normami współczynnik nie może przekraczać 70 kWh/ (m²/rok). Jednak założenia Mojego Ciepła wskazują, że w pierwszym roku współczynnik ma plasować się
na poziomie minimum 63 kWh/ (m²/rok), zaś w kolejnych latach 55 kWh/ (m²/rok).

Aby osiągnąć tak niski wynik, naprawdę trzeba będzie się postarać i wyposażyć dom
w instalacje chroniące środowisko naturalne i wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Dokładna data uruchomienia programu nie jest znana, jednak NFOŚiGW zapowiedział rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków w I lub II kwartale 2022 roku.

Zielony Ład dąży do pełnej integracji sektorów energetycznych, dlatego tak ważne jest dofinansowanie nie tylko źródeł energii elektrycznej, ale również źródeł ciepła. Idealnym pomysłem wydaje się zakup i montaż zarówno instalacji fotowoltaicznej jak i pompy ciepła jako rozwiązania optymalnego kosztowo i wspierającego walkę o czysty klimat.

Istnieje duża szansa, że wkrótce pojawią się równolegle oba programy i sytuacja rozwinie się dynamicznie – rynek zaleje fala instalacji łączących oba systemy. A może w niedalekiej przyszłości pojawi się program, który udzieli jedynie dofinansowania na zespół instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła?

Do zobaczenia wkrótce!

Niech energia będzie z Wami,

Zespół EIDOS