EIDOS jako firma, której zależy na przekazaniu Klientowi pełnej wiedzy i zaoferowania mu usługi, a nie jednie sprzedaży produktu, przychodzi do Was z nowym pomysłem. 

 

Chcielibyśmy dzielić się w Wami naszymi poczynaniami, jednocześnie wyjaśniając, wydawać by się mogło, skomplikowane mechanizmy działania rynku energii. Zachęcamy do lektury, bo może uda nam się pokazać, że nie taki wilk straszny jak go malują!

 

W poprzednim tygodniu grono naszych Klientów powiększyło się o firmę posiadającą sieć sklepów w całej Polsce. Przedsiębiorstwu zależy na propagowaniu działań ekologicznych, stąd pomysł na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach swoich sklepów.

 

Naszym zadaniem jest nie tylko przeprowadzenie wizji i określenie możliwości montażowych na poszczególnych dachach, ale przede wszystkim dobranie mocy instalacji tak, aby pokryć blisko 100% zapotrzebowania Klienta na energię elektryczną.

 

Ale właściwie co to znaczy instalacja fotowoltaiczna pokrywająca blisko całe zapotrzebowanie?

 

Wydawać by się mogło, że jest to zadanie proste i nie wymagające dużego zaangażowania. Przecież wystarczy przeanalizować faktury za ostatnie 12 miesięcy i dobrać moc instalacji jako sumę zapotrzebowania na energię w ciągu całego roku. Nic bardziej mylnego!

 

Taki prosty model obliczeń sprawdza się jedynie w przypadku Prosumenta.

 

Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu zużycia jej na potrzeby własne.

 

Oznacza to, że, aby być Prosumentem należy posiadać umowę kompleksową na zakup oraz dystrybucję energii w jednym z przedsiębiorstw energetycznych oraz mieć instalację do 50 kWp. Dotyczy to nie tylko gospodarstw domowych, ale po nowelizacji ustawy OZE, która została wprowadzona pod koniec września 2019 roku, także przedsiębiorstw, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

 

Generowane nadwyżki wyprodukowanej energii w mikroinstalacji kierowane są do sieci i magazynowane w tzw. „wirtualnym magazynie”. Prosument może je odebrać w dowolnym momencie (np. w godzinach nocnych, gdy instalacja nie pracuje) w ilości:

  • 80% dla mikroinstalacji o mocy do 10 kWp
  • 70% dla mikroinstalacji o mocy od 10 do 50 kWp

i ma na to rok od momentu wprowadzenie energii do sieci. Jest to tzw. system upustowy. 20 lub 30% oddanej energii jest zabierane jako rekompensata dla OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej) za przesył energii siecią dystrybucyjną.

 

Niestety przedsiębiorstwa o dużym zużyciu energii (instalacje powyżej 50 kWp) i nie posiadające umowy kompleksowej, nie podlegają systemowi upustów, dlatego oddawanie nadwyżek energii do sieci jest dla nich niekorzystne.

 

Stąd konieczność wykorzystania jak największej ilości energii na potrzeby własne.

 

Niewiele firm prawidłowo dobiera moc instalacji. EIDOS skupia się na porównaniu dwóch profili energii elektrycznej, co pozwala na optymalizację korzyści dla Klienta. Najpierw projektujemy instalację, a następnie modelujemy produkcję energii elektrycznej z tej instalacji w każdej minucie roku (na podstawie danych meteorologicznych z ostatnich 25 lat). To pozwala na zweryfikowanie ilości energii wyprodukowanej z instalacji w polskich warunkach natężenia promieniowania słonecznego.

 

Uzyskany profil pracy zaproponowanej instalacji nakładany jest na profil zużycia energii elektrycznej w danym sklepie. Dzięki temu, porównując oba profile, jesteśmy w stanie z bardzo dużą dokładnością określić ilość energii zużytej na potrzeby własne oraz tę oddaną do sieci.

 

Im więcej energii Klient zużyje na potrzeby własne i im mniej odda do sieci, tym zakup instalacji fotowoltaicznej szybciej się zwróci poprzez wygenerowanie wysokich oszczędności.

 

Jednak nie jesteśmy w stanie wyeliminować energii oddanej do sieci.

 

Zastanawialiście się pewnie kiedyś co się z nią dzieje. Czy przepada bezpowrotnie, ze względu na brak systemu upustowego?

 

Oczywiście, że nie. Tę energię również możemy sprzedać i wygenerować dodatkowe zyski.

 

Ale o tym już w następnym odcinku.

 

Więcej na: https://wolnoscodrachunkow.eidos.energy/