fotowoltaika domek z panelami

W rozmowach z klientami przewija się jedno pytanie. Czy da się obniżyć koszty instalacji PV, czy są jakieś dotacje.

Jeżeli chodzi o instalacje dla domu to oczywiście mamy w czym wybierać.

  1. „Mój prąd”.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 lipca 2021 r.

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,  które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

  • na instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW
  • wnioski można będzie składać na zrealizowane i podłączone  do sieci energetycznej instalacje fotowoltaiczne,
  • dotacja będzie bezzwrotna,
  • dla osób fizycznych, które zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r,
  • maksymalna kwota dotacji jeszcze nie jest znana (w poprzedniej edycji programu było to 5.000 złotych)
  • będzie zwolniona z podatku PIT,
  • koszty inwestycji, które nie zostaną pokryte wsparciem będzie można odliczyć od podatku.
  1. Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne. Każdy właściciel (oraz współwłaściciel) jednorodzinnego domu mieszkalnego może odliczyć koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.  Maksymalna kwota odliczenia od podatku fotowoltaiki wynosi 53 tys. złotych. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym podatnik nie ma możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu instalacji, wówczas odliczeń może dokonywać łącznie przez 6 lat aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom fizycznym rozliczających się w ramach podatku liniowego, według skali podatkowej oraz na zasadzie ryczałtu. W przypadku małżonków, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich oddzielnie.

  1. Lokalne dofinansowania.

Warto zwrócić uwagę czy Gmina w którym mieszkamy nie ma przypadkiem własnego programu wspierającego budowę instalacji fotowoltaicznej.

I tak na przykład:

Kraków: 15 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków o dotację w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Potrwa do 30 kwietnia. można otrzymać dotację na instalacje odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych) w budynkach mieszkalnych i w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Podobne programy działają również w mniejszych gminach – np. w Trzebini lub w Nowym Targu.

Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy dobrać optymalną instalację oraz wypełnić wnioski tak aby zmniejszyć koszty instalacji.