Już wkrótce, bo 15 kwietnia rusza nabór wniosków do kolejnej edycji Mojego Prądu.

W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia nie tylko na samą instalację fotowoltaiczną, ale również na magazyn energii, magazyn ciepła oraz na inteligentny system zarządzania energią.

Okres kwalifikowalności w ramach nowej edycji programu obowiązuje od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.. Oznacza to, że program pozwala otrzymać wsparcie dla wcześniej zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

Jednak to co może zaskakiwać, to konieczny do spełnienia warunek w celu uzyskania dofinansowania. Wsparcie możliwe jest jedynie dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing. Wiadomo, że wszystkie instalacje fotowoltaiczne zgłoszone do OSD od 1 kwietnia 2022 r., automatycznie podlegają zasadom net-billingu.

Co zaś w przypadku prosumentów sprzed 1 kwietnia? Nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach Mojego Prądu 4.0?

Jak najbardziej otrzymają dofinansowanie, ale jedynie w przypadku przejścia z net-metering (stary system rozliczenia) na net-billing. Warto wspomnieć, że zmiana ta jest jednorazowa i nieodwracalna.

Podsumowując, nowy program wsparcia Mój Prąd 4.0 ma na celu promowanie net-billingu i zachęcenie Prosumenta do przejścia na nowy system rozliczeń.

Wysokość wsparcia jest dość atrakcyjna. Możemy tutaj mówić o dwóch przypadkach:

  1. Instalacja PV z otrzymanym wsparciem w ramach programu Mój Prąd 3.0

W ramach nowej edycji programu możliwe jest otrzymanie dodatkowych 2 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną. Wsparcie na przydomowy magazyn energii może wynieść do 7,5 tysięcy, zaś na magazyn ciepłą do 5 tysięcy. Ciekawą opcją jest dofinansowanie do 3 tysięcy złotych na HEMS (Home Energy Management System), czyli inteligentny system zarządzania energią.

  1. Instalacja PV bez wcześniejszego wsparcia finansowego

Przy montażu samej instalacji fotowoltaicznej możliwe jest wsparcie do 4 tysięcy złotych. Zaś przy zakupie dodatkowych elementów dofinansowanie może wynieść nawet 5 tysięcy dla instalacji PV. Dotacja dla magazynu energii, magazynu ciepła oraz dla systemu inteligentnego zarządzania jest zbieżna w obu przypadkach.

Trudno stwierdzić, czy należy się spieszyć przy składaniu wniosków do programu. Co prawda, okres kwalifikowalności jest dość długi, ale budżet wynosi aż 534 000 tysięcy złotych. Jeżeli prosument zdecyduje się na przejście ze starego systemu rozliczenia na net-billing, bądź zgłosi instalację PV po 31 marca i uzyska dofinansowanie, wsparcie to może znacznie obniżyć nakłady inwestycyjne oraz skrócić okres zwrotu całej instalacji.

Do zobaczenia wkrótce!

Niech energia będzie z Wami,

Zespół EIDOS